Advies RIVM geluid muziekactiviteiten

In maart 2018 heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een advies gepubliceerd over het maximaal geluidsniveau bij muziekactiviteiten. Het advies is het resultaat van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en sluit bijna naadloos aan op de kernwaarden van I Love My Ears.

Het advies van RIVM geeft drie grenswaarden aan, afhankelijk van iemands leeftijd. Bij kinderen tot en met 13 jaar wordt een grenswaarde van 91 decibel geadviseerd, bij kinderen van 14 en 15 jaar 96 decibel en bij mensen vanaf 16 jaar wordt een grenswaarde van 102 decibel geadviseerd. Alle waardes zijn een gemiddelde, gemeten over een kwartier. Ook adviseert het RIVM om bezoekers te informeren hoe zij zelf gehoorschade kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door het dragen van gehoorbescherming, afstand te nemen van de speakers en ‘oorpauzes’ te nemen.

I Love My Ears zet zich sinds 2014 in voor een maximale waarde van 103 decibel (gemiddeld per kwartier) voor volwassenen bij concertlocaties. De waarde uit het advies sluit hier dus heel goed op aan. Ook maakt I Love My Ears zich hard om bezoekers zich bewust te laten zijn over wat ze zelf kunnen doen om gehoorschade te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door oordoppen te dragen bij een concert, de juiste plek in een zaal of veld te kiezen en je oren af en toe een kwartiertje rust te geven.

Het gedachtegoed van I Love My Ears was al ‘gezond verstand’, maar wordt nu ook ondersteund door een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over het advies van RIVM vind je via deze link.