Vierde convenant preventie gehoorschade 

Samenwerking nieuwe branches
Op 6 december 2023 ondertekenden paar liefst twaalf partijen het vierde convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek. I Love My Ears is blij dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) nu ook meedoen! Samen zetten we een stap vooruit om zowel werknemers als bezoekers te beschermen tegen gehoorschade door te harde muziek. Dankzij deze samenwerking met geluidstechnici en horecagelegenheden bereiken we nu praktisch elke sector waar versterkte muziek een grote rol speelt. Samen maken we luisteren veiliger zodat jij nu en in de toekomst van muziek kan blijven genieten!

Doel convenant
Het doel van dit convenant is om bij te dragen aan de preventie van gehoorschade door versterkte muziek. Het richt zich op medewerkers en bezoekers van muziekactiviteiten. We willen voor medewerkers een veilige werkomgeving en voor jou als bezoeker een plek waar je op een zo veilig mogelijke manier van muziek kunt genieten. Zodat je ook na het festival, concert, bioscoopbezoek, kroegavond of de spinningles blijft genieten van een gezond gehoor. In het convenant zijn op zes hoofdonderwerpen afspraken gemaakt: geluidniveaus, geluidsmetingen, gehoorbescherming, voorlichting aan bezoekers, deskundigheidsbevordering van medewerkers en kennis en onderzoek.